18 december “Pasjes avond”

  • A.s. dinsdag 18 december kunnen de pasjes worden opgehaald tussen 19.00 en 20.00 uur in de kantine van IJsclub Radboud in Medemblik (Opperdoezerpad 2). We willen iedereen vragen de betaling contant te voldoen (€ 65).
  • AVG – met het van kracht worden van de nieuwe privacywet moeten wij voor ieder kind een ingevuld en door beide ouders/verzorgers/voogd/wettelijke vertegenwoordiger ondertekend toestemmingsformulier ontvangen. Het formulier is bijgevoegd aan deze email en ontvangen wij graag op de pasjesavond. Mocht u verhinderd zijn, geeft u het dan mee aan degene die de betaling voldoet.
  • Ook dit jaar delen we weer aan al onze jeugdschaatsers helmen uit, want bij ons staat veiligheid voorop. Alle kinderen krijgen een schaatshelm in bruikleen en tijdens de betaalavond kunt u de helm passen en in ontvangst nemen.